Digitaliseringspartners

Het initiatief voor de grootschalige digitalisering van kranten uit de Eerste Wereldoorlog van zeventien erfgoedbibliotheken, archieven en musea werd genomen door de volgende organisaties:

Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA)

Nieuws van de Groote Oorlog
Digitalisering en digitale toegang & bewaring

Het Vlaams Instituut voor Archivering digitaliseert en archiveert Vlaams audiovisueel materiaal dat wordt bewaard op bedreigde analoge dragers zoals audiocassettes, VHS-video en film. VIAA archiveert ook bestaande digitale collecties. Hiervoor werkt het samen met meer dan 120 organisaties: erfgoedinstellingen, archieven, omroepen, kunstorganisaties en archiefdiensten van de overheid. VIAA wil dit audiovisueel materiaal zo breed mogelijk toegankelijk maken voor iedereen. Voor het onderwijs gebeurt dit momenteel via Het Archief voor Onderwijs en en voor het grote publiek via Het Archief, waar de collectie Nieuws van de Groote Oorlog te vinden is.

viaa.be

Algemeen Rijksarchief / CegeSoma

The Belgian War Press
Digitalisering, digitale toegang & bewaring, fysieke toegang & bewaring

CegeSoma, het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van twintigste-eeuwse conflicten. Het doet onderzoek, houdt zich bezig met publieksactiviteiten en bewaart documentatie. Het is een platform voor wetenschappelijke en sociale activiteiten in binnen- en buitenland, vooral in verband met de twee wereldoorlogen. CegeSoma vormt het de vierde peiler van het Rijksarchief van België, een federale wetenschappelijke instelling. Het Rijksarchief verwerft, bewaart en ontsluit overheidsarchieven en de archieven van particuliere organisaties en individuendie een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven.

cegesoma.be
arch.be

Koninklijke Bibliotheek van België

The Belgian War Press, BelgicaPress
Digitalisering, digitale toegang & bewaring, fysieke toegang & bewaring

Met meer dan 7 miljoen documenten is de Koninklijke Bibliotheek van België het centrale literaire en wetenschappelijke geheugen van ons land. Ze verzamelt elke publicatie van Belgische auteurs en bewaart talrijke historische en kostbare boeken, manuscripten, kranten, prenten, partituren, munten en vele andere voorwerpen. Als nationale academische bibliotheek is het haar taak om dit erfgoed te verzamelen, te bewaren, te beheren en toegankelijk te maken voor het grote publiek.

kbr.be

Vlaamse Erfgoedbibliotheeken

Abraham. Catalogus van Belgische kranten, Nieuws van de Groote Oorlog
Ondersteunende organisatie, expertisecentrum

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken zijn een netwerk van en voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen. Door middel van projecten en onderzoek wil de organisatie competenties ontwikkelen en kennis verspreiden over het bewaren en toegankelijk maken van erfgoedbibliotheekcollecties. Daarnaast wil de organisatie het publiek bewust maken van de rijkdom van de erfgoedbibliotheekcollecties in Vlaanderen en Brussel.

vlaamse-erfgoedbibliotheken.be

Packed. Expertisecentrum Digitaal Erfgoed

Nieuws van de Groote Oorlog
Ondersteunende organisatie, expertisecentrum

Packed is het expertisecentrum voor het digitale culturele erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het speelt een centrale rol in het samenbrengen en verspreiden van kennis, ervaring en expertise op vlak van digitalisering en digitale archivering. Packed draagt het bij tot de verbetering en opvolging van de kwaliteit en de doeltreffendheid van de ondernomen acties op vlak van digitalisering en digitale archivering in het brede veld van het cultureel erfgoed. Packed biedt zijn diensten niet alleen aan in de context van Vlaanderen en Brussel, maar ook in België, Europa en internationaal.

packed.be

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

Nieuws van de Groote Oorlog
Ondersteunende organisatie, expertisecentrum

FARO is het steunpunt voor roerend en immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het ondersteunt de culturele erfgoedorganisaties en -gemeenschappen in Vlaanderen en Brussel. Dat betekent dat FARO collectiebeheerders adviseert en bijstaat bij het beheer van hun collecties; de expertise van professionele en vrijwillige erfgoedwerkers vergroot; advies en ondersteuning geeft; overleg en samenwerking over de grenzen heen stimuleert; nieuwe erfgoedpraktijken ontwikkelt; onderzoekt, informeert en publiceert; bemiddelt tussen overheden en het veld; cultureel erfgoed bekend maakt bij een breed publiek; en bijdraagt tot een diverse, inclusieve en duurzame samenleving.

faro.be