Digitale preserveringsprojecten

De Belgische pers van de Groote Oorlog is een portaal naar 964 krantentitels die worden bewaard in zeventien erfgoedinstellingen. Ondanks de zorgvuldige conservering door deze bewaarders is dit papieren erfgoed uiterst kwetsbaar geworden. Om de inhoud ervan voor toekomstige generaties te bewaren en vrij toegankelijk te maken voor iedereen, werden de periodieken gedigitaliseerd door drie projecten: Nieuws van de Groote Oorlog, The Belgian War Press en BelgicaPress.

Alle krantentitels en links naar hun respectievelijke digitale kopieën zijn ook opgenomen in Abraham. Catalogus van Belgische kranten. Terwijl de gedigitaliseerde kranten zich op drie bewaarplaatsen bevinden, maakt deze onlinecatalogus het mogelijk om een volledig overzicht te krijgen van de titels in de digitale collecties en in de geheugeninstellingen die de papieren originelen bewaren.

Nieuws van de Groote Oorlog

904 titels – 54.370 nummers – ca. 270.500 pagina’s

Gecoördineerd door het Vlaams Instituut voor Archivering VIAA en in samenwerking met de Vlaamse Erfgoedbibliotheken, FARO en Packed zijn dertien Vlaamse erfgoedinstellingen twee jaar bezig geweest met het indexeren, digitaliseren en online plaatsen van honderdduizenden krantenpagina’s uit de jaren 1914 tot 1918.

Nieuws van de Groote Oorlog bewaart de informatie uit deze kwetsbare kranten voor toekomstige generaties en zet het gedigitaliseerde erfgoed van de Eerste Wereldoorlog op de internationale kaart. Nieuws van de Groote Oorlog is de eerste grote collectie die beschikbaar wordt gesteld op het platform Het Archief.

Verken Nieuws van de Groote Oorlog

The Belgian War Press

91 titels – 22.115 nummers – ca. 84.300 pagina’s

The Belgian War Press, gelanceerd in 2012, is een publieksgerichte website die de clandestiene en gecensureerde pers uit verschillende grote bibliotheken en archieven samenbrengt, digitaliseert, toegankelijk maakt en van de nodige achtergrondinformatie voorziet.

Het is een initiatief van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma, sinds 2016 onderdeel van het Rijksarchief), in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en in het kader van het digitaliseringsprogramma voor de collecties van de federale wetenschappelijke instellingen.

Behalve titels uit de Groote Oorlog bevat The Belgian War Press ook tal van krantenuitgaven uit de Tweede Wereldoorlog.

Verken The Belgian War Press

BelgicaPress

19 titels – 5.889 nummers – ca. 27.600 pagina’s

BelgicaPress is het persplatform van de Koninklijke Bibliotheek van België en maakt de kranten uit de collectie die niet langer auteursrechtelijk beschermd zijn niet alleen fysiek maar ook digitaal beschikbaar. Dankzij OCR (‘optical character recognition’) kan je de gedigitaliseerde bladen tot op woordniveau doorzoeken.

Meer dan honderd Belgische kranten uit de periode 1831-1950 zijn tot nu toe gedigitaliseerd. Naast de Belgische dagbladen bevat de selectie ook uitzonderlijke literaire en historische schatten, in het bijzonder de gecensureerde kranten uit de twee wereldoorlogen.

Verken BelgicaPress

Abraham. Catalogus van Belgische kranten

964 titelbeschrijvingen

Abraham. Catalogus van Belgische kranten helpt je om Belgische kranten te vinden die bewaard worden in meer dan honderd bibliotheken en erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Brussel.  De catalogus bevat meer dan 7200 titels, waaronder alle kranten uit de collecties in De Belgische pers van de Groote Oorlog.

De krantencatalogus wordt onderhouden door de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en is ontwikkeld als hulpmiddel voor het behoud van fragiele krantencollecties. De informatie in de databank diende dan ook als uitgangspunt voor het digitaliseringsproject Nieuws van de Groote Oorlog. Naarmate dit project vorderde werd de databank ook bijgewerkt met nieuwe informatie en titels. Later zijn ook de kranten van The Belgian War Press en BelgicaPress aan de catalogus toegevoegd.

Verken Abraham. Catalogus van Belgische kranten