Lees 380.000 pagina’s nieuws uit WW1

80.374 nummers van Belgische kranten en tijdschriften die werden gepubliceerd tussen 1914 en 1918 zijn gedigitaliseerd en vrij online toegankelijk via drie open portalen:

Nieuws van de Groote Oorlog

904 titels
52.370 nummers
ca. 270.500 pagina’s

Naar Nieuws van de Groote Oorlog

The Belgian War Press

91 titels
22.115 nummers
ca. 84.300 pagina’s

Naar The Belgian War Press

BelgicaPress

19 titels
5.889 nummers
ca. 27.600 pagina’s

Naar BelgicaPress

Digitale bewaring redt kranten uit WW1

De papieren originelen van de 964 titels in De Belgische pers van de Groote Oorlog worden bewaard in zeventien Belgische erfgoedinstellingen. Ondanks zorgvuldige bewaring is dit erfgoed heel kwetsbaar geworden. Digitalisering was dan ook broodnodig.

Meer over de papieren collecties

Om de inhoud voor toekomstige generaties te bewaren en voor iedereen vrij toegankelijk maken, zijn de periodieken gedigitaliseerd door drie projecten. De Belgische pers van de Groote Oorlog is de gezamenlijke presentatie van deze initiatieven.

Meer over de digitaliseringsprojecten

Een historische bron van wereldbelang

In deze tijden vol conflict is het niet moeilijk om de relevantie van kranten uit de Eerste Wereldoorlog te zien. Ze documenteren in al hun facetten het leven van de burgers van een bezet land, tijdens een groot conflict dat deels op hun grondgebied werd uitgevochten. Parallellen met hedendaagse gebeurtenissen zijn niet ver te zoeken.

Meer over het belang

In de collecties vind je heel divers persmateriaal uit het België van de Eerste Wereldoorlog terug: gecensureerde reguliere dag-, week- en maandbladen, sluikpers, frontbladen, vlugschriften, drukwerk voor vluchtelingen en krijgsgevangenen, pers voor Belgen in het buitenland en een nieuwe generatie van kranten die op het einde van de oorlog begonnen te verschijnen. Ze vormen een schat aan informatie over het dagelijks leven en belangrijke gebeurtenissen.

Meer over de kranten

Portrait of Abraham VerhoevenCatalogus van Belgische kranten

De Belgische pers van de Groote Oorlog is ook opgenomen in via Abraham. Catalogus van Belgische kranten. Bij alle krantentitels is een link naar de gedigitaliseerde nummers en informatie over de fysieke bewaarplaatsen opgenomen.

Lijsten van kranten en edities

Voor een snel overzicht van de collecties kan u deze lijst van krantentitels gebruiken. Een lijst met alle gedigitaliseerde nummers, inclusief links naar de digitale kopieën, is beschikbaar als spreadsheet. Deze metadata van de 80,374 krantennummers in deze collecties, inclusief hun fysieke en digitale bewaarplaats, mag ook vrij worden hergebruikt.

Linked open data

Het digitale archief van Nieuws van de Groote Oorlog is ook beschikbaar als linked open data. Dankzij deze techniek is de link gelegd tussen naamsvermeldingen in de kranten en het register van meer dan 600.000 gesneuvelden van het In Flanders Fields Museum.