Bibliography

This selective bibliography, the oldest work of which dates back to 1920, demonstrates the continuing interest of established historians and local researchers in the Belgian press from the First World War. These publications testify to the scientific and social importance of the collection.

Frontline Newspapers

 • ‘De frontblaadjes’. In: De legerbode. Belgisch militair weekblad, 8(1921)752, 279-280.
 • François Bertrand, La presse francophone de tranchée au front belge, 1914-1918. Brussels, Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire, 1971. [Centre d’histoire militaire. Travaux 8 = Centrum voor militaire geschiedenis. Bijdrage 8]
 • Guy Bulthé, De Vlaamse loopgravenpers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Brussels, Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis, 1971. [Centre d’histoire militaire. Travaux, 7 = Centrum voor militaire geschiedenis. Bijdragen, 7]
 • B. Beyls, Poëzie in de Vlaamse frontbladen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Unpublished dissertation, Leuven, University of Leuven, 1999.
 • Eric Bober, Soldatenkrantjes tijdens Wereldoorlog I. Een onderzoek naar beeldvorming. Unpublished dissertation, Brussels, University College –University Brussels, 2013. [Available electronically at:] http://www.academia.edu/11704283/Vlaamse_Frontkrantjes_tijdens_Wereldoorlog_I
 • Isabeau Delaey, “Het Verleden leeft in ons!” Een analyse van de West-Vlaamse frontblaadjes uit de Eerste Wereldoorlog als dragers van het collectief geheugen. Unpublished dissertation, Ghent, Ghent University, 2012. [Available electronically at:] http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/891/419/RUG01-001891419_2012_0001_AC.pdf
 • C. De Landtsheer, De Frontblaadjes aan de Yser: Onze Temschenaars’. In: West-Vlaanderen, 76(1964), 277-279.
 • M. Desmedt, ‘Snelleghem had ook een frontblaadje’. In: Snellinghem, 7(1994)2, 699-700.
 • Sylvie di Meo, Les journaux de tranchée : présentation et aspect sociologique. Unpublished dissertation, Brussels, Free University of Brussels, 1998.
 • Désiré Joseph Mercier, Histoire de “Mot du Soldat”. Mechelen, Paul Ryckmans, 1920.
 • R. Nijssen, Soldatenpastoraal aan de IJzer: ’t Nieuws van St. Truiden: een katholiek frontblaadje voor de Sint-Truidenaren’. In: Limburg, 70 (1991)2, 79- 99.
 • Bernadette Schmitz, La presse clandestine de la Grande Guerre. Essai d’identification des périodiques belges clandestins et analyse de trois d’entr’eux au cours de l’année 1918. Brussels, 1974. [publication of the Institut supérieur d’études sociales de l’État] [Available electronically at:] http://warpress.cegesoma.be/sites/warpress.cegesoma.be/files/Presse%20Clandestine.pdf
 • Graham Seal, The Soldiers’ Press: Trench journals in the First World War. New York, Palgrave Macmillan, 2013.
 • J. Tanghe, ‘Het frontblaadje “Onze Iseghemnaar” tijdens WOI’. In: Ten Mandere, 66 (1983)2, 122-137.
 • J. Torfs, Het frontblaadje “Onze Temschenaars”. Temse, Gemeentemuseum Temse, 1981.
 • M. Ureel, De Vlaamse frontblaadjes 1914-1918. Unpublished dissertation, Leuven, University of Leuven, 1970.
 • August Van Cauwelaert, ‘De pers op het front en in bezet gebied’. In: René Lyr, Onze helden gestorven voor het vaderland. Brussels, Nationale Uitgeverij, 1931, 242-247.
 • L. Vandepitte, ‘Een Lisseweegs frontblaadje tijdens de oorlog 1914-1918’. In: Rond de Poldertorens, 10(1968)1, 1-8 en 13(1971)4, 129-133.
 • A. Verbouwe, De Vlaamsche frontblaadjes gedurende den Wereldoorlog 1914-1918. Bibliografie en historische nota’s. Antwerp, 1923.
 • A. Verbouwe, ‘Vlaamsche frontblaadjes en soortgelijke’. In: Bijdragen tot de geschiedenis, 14 (1923), 455-470.

Censored Press

 • L. Buning, ‘Het fenomeen ‘De Vlaamsche post’ (1915-1916)’. In: De Vlaamsche beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Mededelingen van het colloquium gehouden te Leuven op 15 en 16 november 1974. Leuven, 1974, 34-54.
 • Hubert De Smet, De gecensureerde dagbladpers, gedurende Wereldoorlog I. Unpublished dissertation, Ghent, Ghent University, 1974. [Available electronically at:] http://warpress.cegesoma.be/sites/warpress.cegesoma.be/files/BF_75.pdf
 • Olivier Forcade, ‘Voir et dire la guerre à l’heure de la censure (France, 1914-1918)’. In: Le Temps des Médias. Revue d’histoire, (2005) 4, 50-62.
 • Benjamin Gilles, Lectures de poilus, 1914-1918. Livres et journaux dans les tranchées, Paris, Autrement, 2013.
 • José Gotovitch, Contribution à l’histoire de la presse censurée. 1914-1918. Unpublished dissertation, Brussels, Free University of Brussels, 1961. [Available electronically at:] http://warpress.cegesoma.be/sites/warpress.cegesoma.be/files/BF_659.pdf
 • C. Guissart, 1914-1918: Tenir sur l’ Yser : analyse de l’expérience de guerre des soldats belges au travers de la presse de tranchée francophone belge. Unpublished dissertation, Louvain, Catholic University of Louvain, 2006.
 • Jean-Noël Jeanneney, Jours de guerre 1914-1918: Les trésors des archives photographiques du journal Excelsior. Paris, Les Arènes/Roger Viollet, 2013.
 • Françoise Navet-Bouron, ‘Censure et dessin de presse en France pendant la Grande Guerre’. In: Guerres Mondiales et Conflits Contemporains, 50 (2000) 197, 7-19.
 • Carine Picaud, ‘Ces “éphémères de la tranchée”: Journaux du front de la guerre 14-18’. In: Revue de la Bibliothèque nationale de France, (2002)10, 23-27.
 • D. Vanacker, ‘De Vlaamsche Post’. In: Wetenschappelijke Tijdingen (1986), 1-15.
 • D. Vanacker, ‘Vlaams verzet tegen de Vlaamsche Post’. In: Wetenschappelijke Tijdingen (1984), 142-166.
 • A. Van Herreweghen, ‘De Gazet van Brussel 1914-1918’. In: De Vlaamsche beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Mededelingen van het colloquium gehouden te Leuven op 15 en 16 november 1974. Leuven, 1974, 144-153.

Clandestine Press

 • Sophie De Schaepdrijver and Emmanuel Debruyne, ‘Sursum Corda: the underground press in occupied Belgium, 1914-1918’. In: First World War Studies, (2013)1, 23-38.
 • Jean Heuclin, Jean-Paul Visse, J.-C. Desquiens (eds.), La presse clandestine dans le Nord occupé (1914-1918). Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2014.
 • François Hirsch, Les “soldats de la plume”: La presse clandestine en Belgique occupée pendant la Première Guerre mondiale. Unpublished dissertation, Louvain, Catholic University of Louvain, 2006. [Available electronically at:] http://warpress.cegesoma.be/sites/warpress.cegesoma.be/files/M%C3%A9moire%20Presse%20clandestine%20PGM.pdf
 • Kim Schoofs, Berichtgeving in Vlaamse verzetskranten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Unpublished dissertation, Leuven, University of Leuven, 2015. [Available electronically at:] http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/webform/scriptie/Masterproef_Kim%20Schoofs_0.pdf
 • August Van Cauwelaert, ‘De pers op het front en in bezet gebied’. In: René Lyr, Onze helden gestorven voor het vaderland. Brussels, Nationale Uitgeverij, 1931, 242-247.
 • A. Verbouwe, De Vlaamsche pers buiten bezet België en de Vlaamsche sluikbladen in 1914-1918. Antwerp, 1925.

Press for Belgian Citizens Abroad

 • P. Bentein, ‘Het dagblad ‘De Vlaamsche Stem’ en het ontstaan van het aktivisme in Nederland’ in, Wetenschappelijke Tijdingen, (1986) p. 213-225 en (1987) p. 17-26.
 • P. Hilderbrand, Het Vlaamsgezinde dagblad De Belgische Standaard van de Kapucijn Ildefons Peeters 1915-1919. Antwerp, 1957.
 • Marie Leroy, La presse belge en Belgique libre et à l’étranger en 1918. Leuven, Nauwelaerts, 1971.
 • Steyaert R., ‘Enkele gegevens in verband met de koerswijziging van het dagblad ‘De Vlaamsche stem’’. In: De Vlaamse Beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Mededelingen van het Colloquium ingericht te Leuven op 15 en 16 november 1974. Leuven, 1974, 121-127.
 • Pieter Van Hees, ‘De financiering van ‘De Vlaamsche Stem’ een discussie zonder eind?’. In: Wetenschappelijke Tijdingen (1987) 27-36.
 • A. Verbouwe, De Vlaamsche pers buiten bezet België en de Vlaamsche sluikbladen in 1914-1918. Antwerp, 1925.

Prisoners of War Press

 • Rainer Pöppinghege, Im Lager unbesiegt : deutsche, englische und französische Kriegsgefangenen-Zeitungen im Ersten Weltkrieg. Essen, Klartext, 2006.

General

 • Emmanuel Bodart, Marie-Christine Claes, Axel Tixhon (eds.), Namur à l’heure allemande 1914-1918: La vie quotidienne des Namurois sous l’occupation, Namur. Namur, Presses Universitaires de Namur, 2010.
 • Sophie De Schaepdrijver, La Belgique et la Première Guerre mondiale. Brussels/Bern/Berlin, PIE-Peter Lang, 2004.
 • Marc D’Hoore, Dirk Luyten, Thierry Delplancq (eds.), ‘Het rijk van de krant’. In: Archief- en Bibliotheekwezen in België, (2007) 68.
 • Geraldine Reymenants, Marysa Demoor, ‘Vrouwenstemmen in Vlaamse oorlogskranten, 1914-1918’. In: Tijdschrift voor Geschiedenis, 118(2005)1, 5-21.
 • P. Haeyaert, ‘De Wevelghemse Kerels’. In: Wibilinga, 15(2002)1, 18-26.
 • Joan Hemels (ed.), Een journalistiek geheim ontsluierd: De Dubbelmonarchie en een geval van dubbele moraal in de Nederlandse pers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Apeldoorn/Antwerp, Spinhuis, 2010.
 • Anton Holzer, Die andere Front: Fotografie und Propaganda im Ersten Weltkrieg. Darmstadt, Primus, 2007.
 • Dirk Luyten, ‘Historisch onderzoek en digitalisering van kranten’. In: Handelingen LX der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, (2007), 87-100.
 • Pierre Van den Dungen, ‘Les milieux de presse bruxellois pendant la Grande Guerre’. In: Les Cahiers de la Fonderie, (2005) 32, 15-20.
 • Lode Wils, Onverfranst, onverduitst? Flamenpolitik, activisme, frontbeweging. Kalmthout, Pelckmans, 2014.